Expert in scheidingen nodig?
Bel vrijblijvend: 0546 - 79 90 40
Home > Alimentatie

Alimentatie in Almelo

Bij een scheiding komen veel formele zaken kijken die u en de andere partij goed dienen te regelen. Ook op het gebied van alimentatie moet u in Almelo orde op zaken stellen en duidelijke afspraken maken met uw (ex-)partner.

Alimentatie betekent letterlijk een toelage in levensonderhoud. Er zijn twee soorten alimentaties te onderscheiden, namelijk partneralimentatie en kinderalimentatie.

Van partneralimentatie is er sprake als een van beide partners niet genoeg inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De duur van partneralimentatie varieert. Voor huwelijken die na 1 juli 1994 zijn gesloten is het volgende van toepassing:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen

Deze regels vervallen wanneer de ex-partner hertrouwt, overlijdt of zelf voor genoeg inkomsten zorgt. Kinderalimentatie is de toelage voor het levensonderhoud van de kinderen. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Onderling dienen de ouders een financiële regeling met elkaar te treffen die door de rechter wordt beoordeeld. Elk jaar verandert de alimentatie, afhankelijk van de inkomsten van de ouders. Tot het 21ste jaar hebben kinderen in principe recht op alimentatie.

Ondersteuning in Almelo bij alimentatie

Ons advocatenkantoor in Almelo ondersteunt u bij de financiële afspraken die er gemaakt moeten worden tussen u en uw (ex)-partner. Onze mediators treden op als neutrale tussenpersonen die samen met u en de andere partij tot bevredigende oplossingen pogen te komen.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten of wilt u meteen een afspraak maken in de regio Almelo? Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen of ons contactformulier in te vullen.